Font size

Contactpersonen

Dr. Joseph Rottmann
Directeur
Tel. +49 [0] 54 68 92 04-24
E-mail dr.rottmann@kalkriese-varusschlacht.de

Monika Meyer
Secretariaat
Tel. +49 [0] 54 68 92 04-0
Fax +49 [0] 54 68 92 04-45
E-mail monika.meyer@kalkriese-varusschlacht.de

Museum

Dr. Heidrun Derks
Leidster van het museum
Tel. +49 [0] 54 68 9204-15
E-mail heidrun.derks@kalkriese-varusschlacht.de

Antje Sell
Shop
Tel. +49 [0] 54 68 9204-47
E-mail antje.sell@kalkriese-varusschlacht.de

Nathalie Boes
Trainee
Tel. 0 54 68 92 04-42
E-Mail nathalie.boes@kalkriese-varusschlacht.de

Museum onderwijs

Ingo Petri
Tel. 0 54 68 92 04-53
E-Mail ingo.petri@kalkriese-varusschlacht.de

Ute Bühning
Tel. 0 54 68 92 04-16
E-Mail ute.buehning@kalkriese-varusschlacht.de

Archeologie/Collecitie

Dr. Stefan Burmeister
Leidster van de collectie
Tel. +49 [0] 54 68 9204-51
E-Mail stefan.burmeister@kalkriese-varusschlacht.de

Axel Thiele
Opgravingstechnicus
Tel. +49 [0] 54 68 9204-14
E-mail axel.thiele@kalkriese-varusschlacht.de

Marc Rappe
Tel. 0 54 68 92 04-14
E-Mail marc.rappe@kalkriese-varusschlacht.de

Stephan Zeisler
Prospectietechnicus
Tel. +49 [0] 54 68 92 04-41
E-Mail stephan.zeisler@kalkriese-varusschlacht.de

Christiane Matz
Restaurateur
Tel. +49 [0] 54 68 9204-43
E-mail christiane.matz@kalkriese-varusschlacht.de

Rebekka Kuiter
Volontair
E-Mail rebekka.kuiter@kalkriese-varusschlacht.de

Pers en marketing

Caroline Flöring
Tel. +49 [0] 54 68 9204-40
Fax +49 [0] 54 68 9204-45
E-mail caroline.floering@kalkriese-varusschlacht.de

Gabriele Dlubatz
Grafisch medewerkster, Fotoarchief
Tel. +49 [0] 54 68 9204-46
E-mail gabriele.dlubatz@kalkriese-varusschlacht.de

Frauke Hein
Tel. 0 54 68 92 04-39
E-Mail frauke.hein@kalkriese-varusschlacht.de

Evenementen en congressen

Angela Lemgo
Tel. +49 [0] 54 68 9204-26
E-mail angela.lemgo@kalkriese-varusschlacht.de

Administratie

Angelika Fischer
Administratie
Tel. +49 [0] 54 68 9204-18
E-mail angelika.fischer@kalkriese-varusschlacht.de

Dr. Sabine Düring
Gebouwbeheer
Tel. +49 [0] 54 68 9204-28
E-mail sabine.duering@kalkriese-varusschlacht.de

Heiko Böhme
Conciërge
Tel. +49 [0] 54 68 9204-36
E-mail hausmeister@kalkriese-varusschlacht.de

Sean von Rooij
Conciërge helper
Tel. +49 [0] 54 68 9204-36
E-mail hausmeister@kalkriese-varusschlacht.de

Restaurant

Hamit Egüz
Katarzyna Sakowicz-Jurga
Marion Wehrmann-Cook

Tel. 0 54 68 / 93 96 0
Fax 0 54 68 / 9204 45
Email gasthaus-varusschlacht@gmx.de