Lettergrootte

Restauratie – conservering

De Varusschlacht im Osnabrücker Land gGmbH beschikt over een eigen restauratiewerkplaats. Zo kunnen alle vondsten die tijdens de opgravingen en prospectie gedaan worden, vakkundig worden verzorgd.
Het begint ermee dat de objecten direct na de opgraving tijdens de berging worden bekeken en er, indien nodig, verstevigingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Tijdens de restauratie van archeologische objecten, dat zijn alle vondsten die zich onder de grond bevonden, krijgt men te maken met sterk vervuilde en gecorrodeerde voorwerpen. In Kalkriese komt voornamelijk de materiaalgroep van de metalen voor. Dat heeft te maken met de grondeigenschappen, die hier niet over goede conserveringsvoorwaarden voor organische materialen beschikken. Deze komen hoogstens na direct contact met metalen voorwerpen voor, zoals bij houtresten die zich in de tule van een speerpunt bevinden, of bij textielresten op munten.

Het doel van de restauratie is om oude lagen opnieuw bloot te leggen. Dit gebeurt in alle gevallen handmatig, met behulp van verschillende instrumenten en gereedschap. Er wordt gewerkt onder de binoculair, zodat men alle eenheden goed kan herkennen. Laag voor laag wordt al het vuil en aanslag verwijderd. Soms staat er een verrassing te wachten, wanneer er fraaie versieringen aan het licht komen die voorheen niet te herkennen waren. Het komt ook vaak voor dat er stukken zijn afgebroken. Deze worden weer samengevoegd en gelijmd.

Het blootleggen van de buitenkant, versieringen, inscripties en gereedschapssporen vormt de basis voor het werk van de archeologen, die een vondst vervolgens wetenschappelijk kunnen beoordelen en evalueren.
Naast de restauratie is de conservering een ander belangrijk onderdeel van het werk. Hierbij gaat het erom, de staat van het object te stabiliseren, verdere schade te voorkomen, en de corrosieprocessen te vertragen. Hiervoor moeten de ijzeren vondsten in een speciaal bad een ontzoutingsproces ondergaan en worden alle objecten in een geklimatiseerd depot bewaard, waar het hele jaar door een constante temperatuur van 20°c en een luchtvochtigheid van 25% heerst.

Alle objecten, ook de allerkleinste, worden gedocumenteerd. Er worden foto’s voor en na de restauratie gemaakt en elk object krijgt een eigen akte waarin exact bijgehouden wordt, wanneer, hoe en waarmee het object behandeld is. Ook wordt genoteerd, wanneer en waarheen een object is uitgeleend. Hierbij wordt voor het begin van de reis een gesteldheidsprotocol opgemaakt waarin elke kleine verandering die tijdens de uitleen wordt ondergaan, opgenomen wordt.