Lettergrootte

Archeologie in Kalkriese

Geschiedenis van het onderzoek

Amper 30 jaar geleden had nog niemand kunnen denken, dat het Bramscher stadsdeel Kalkriese ooit nog zo ver buiten de grenzen van het Osnabrücker Land bekend zou worden. Toen er bij waterslot Alt Barenaue in de herfst van 1987 tijdens een veldprospectie van amateurarcheoloog Tony Clunn, en een daaropvolgende opgraving door het archeologisch verband Osnabrück, onder leiding van prof. Dr. Wolfgang Schlüter, een depot met 163 romeinse zilveren munten aan het licht kwam, rees het vermoeden dat het hier om munten uit het jaar van de Varusslag (9 n. Chr.) ging.
Men had toen nog niet kunnen vermoeden, dat zich uit deze kleine opgraving een jarenlang archeologisch onderzoeksproject zou ontwikkelen. Ook bij de ontdekking van Romeinse militaire antiquiteiten werd voorzichtig gesproken van een belangrijke cultuur-historische achtergrond. Pas toen er in 1990 bij verdere opgravingen naast interessante vondsten ook resten van een verdedigingswerk te zien waren, werd duidelijk dat we hier met de nalatenschappen van een slag te maken hadden.
De vondsten en bevindingen bewijzen ondertussen een direct verband met de gebeurtenissen uit het jaar 9 na Christus, en steeds meer aanwijzingen wijzen uit dat hier aan de rand van het Wiehengebergte ten minste een groot gedeelte van de Varusslag, ook wel bekend als de »Slag bij het Teutoburgerwoud«, heeft plaatsgevonden. 

 

 

Meer Informatie