Font size

Nieuws uit Kalkriese

Van half april tot eind juli 2018 heeft het archeologisch team van Kalkriese zich samen met de universiteit van Osnabrück en in samenwerking met de Ludwig-Maximilians-universiteit in München, onder wetenschappelijke leiding van professor Dr. Salvatore Ortisi, weer op sporenonderzoek begeven. Nadat de onderzoekers in de afgelopen twee jaar aan de noordkant van het museumpark de restanten van een vestingwerk ontdekt hebben, ging het er dit jaar om de vondst te analyseren en met de “Muur” aan de overkant te vergelijken. Bovendien werd beoogd, samen met prof. dr. Joachim Härtling en zijn team van het geografisch instituut van de universiteit van Osnabrück, middels geo-archeologisch onderzoek een beter beeld te krijgen van de landschapsgeschiedenis van de plaats. Hiervoor werd een tot 1000 m2 groot areaal afgegraven. Met een betere kennis van het landschap voor, tijdens en na de slag wilden de onderzoekers het resultaat van de slag in het jaar 9 na Christus beter begrijpen. Hoeveel invloed hebben de veranderingen tijdens de ijstijd en de eerste vestingen gehad? En wat was de impact van het afplaggen op de bodem? En welke gevolgen had dit voor de Varusslag? 15.000 jaar landschapsgeschiedenis tegenover een slag die twee of drie dagen geduurd heeft.

Voor het eerst in Kalkriese werd er voor het dateren van de vondsten de zogenaamde optical stimulating luminescene methode (osl-methode) ingezet. Bij deze uitvoerige dateringsmethode wordt het laatste belichtingsmoment van het onderzoeksobject, bijvoorbeeld een zandkorrel, gemeten. Op deze manier kan de leeftijd met een deviatie van ongeveer 20% worden gemeten.

De methode dient ter aanvulling van de koolstofdatering, de zogenaamde C14-datering, waarmee men vooral de leeftijd van organische materialen kan vaststellen. De resultaten van het grootscheepse onderzoek worden volgend jaar verwacht.

Bij de opgravingen van dit jaar heeft het opgravingsteam van de plaatselijke coördinator Marc Rappe een reeks van Romeinse vondsten ontdekt, o.a. een sleutel aan een Romeinse ring en een versierde fibula. Zoals ook bij de andere opgravingen in Kalkriese gebruikelijk is, zijn er veel fragmenten van Romeinse militaire en civiele uitrustingsonderdelen gevonden, zoals schederingen, munten, knoop- en kogelfibula. Veel vondsten van huidige onderzoeken worden als groot blok aarde opgegraven en vervolgens zo geborgen. Op deze manier worden complexe verbanden tussen vondsten beschermd en kunnen ze buiten op deskundige wijze worden opgesteld.

De vondsten en bevindingen veranderen niets aan de datering van het slagveld. Nog altijd gaat het wetenschapsteam van Kalkriese ervan uit, dat het hier om een gebeurtenis binnen de context van de Varusslag gaat.

De opgravingscampagne van 2018 werd mogelijk gemaakt dankzij subsidies vanuit het samenwerkingscontract met de deelstaat Nedersaksen en de universiteit Osnabrück en het opgravingscontract met de Landkreis Osnabrück. Het opgravingsproject werd eveneens gesteund door de Sparkasse Osnabrück, de Varus-Gesellschaft, MBN Bau AG en Boels/Rental.