Lettergrootte

2000 jaar Varusslag – terugblik

De countdown

In het Museum en Park Kalkriese werd in 2009 het nieuwe bezoekerscentrum geopend, om het omvangrijke programma over »2000 jaar Varusslag« een passende omraming te geven. Een ruime shop voor de stromen bezoekers en een grote tentoonstellingsruimte met plaats voor toekomstige bijzondere tentoonstellingen, vergaderingen en congressen konden zo worden gerealiseerd. Naast de succesvolle planning en bouwkundige omzetting van het bezoekerscentrum werden daarenboven twee nieuwe tentoonstellingen ontwikkeld. Het concept was het resultaat van jarenlang werk en met de realisiering van de tentoonstelling van de idee tot de opening namen de makers van de nieuwe permanente tentoonstelling en de bijzondere tentoonstelling CONFLICT enige slapeloze nachten op de koop toe. Uiteindelijk kwamen in de eindfase voor de opening op 15 mei 2009 dagelijks exclusieve tentoonstellingsobjecten uit Europa in Kalkriese aan.

Varusslag in het oog

»2000 jaar Varusslag« en 20 jaar multidisciplinair onderzoek op het antieke slagveld in Kalkriese – reden genoeg voor een nieuwe permanente tentoonstelling over het thema Varusslag, die in samenwerking met hollenbeck.plato Keulen werd ontworpen. Was in de vorige permanente tentoonstelling het zoeken van sporen bepalend, geldt de belangstelling nu een alomvattend overzicht van het onderzoek en de bevindingen in Kalkriese. Het hoofdthema van de tentoonstelling is de hinderlaag van de Germanen bij de Kalkrieser Berg. Met moderne ensceneringen en verassende effecten werden de feiten realistisch en spannend gepresenteerd. Maar de wel belangrijkste bevinding van de nieuwe permanente tentoonstelling is: Het onderzoek rondom de Varusslag in Kalkriese is nog lang niet afgesloten …

De bijzondere tentoonstelling »KONFLIKT«

Konflikt-Neutpotz-klWaarom heerste er na de Varusslag tussen Romeinen en Germanen geen vrede? Deze vraag belichtte de bijzondere tentoonstelling »KONFLIKT« in het Museum en Park Kalkriese. Centrale thema’s waren de oorzaken en gevolgen van de militaire conflicten in de Germaanse wereld na de gebeurtenissen na de Varusslag. Aan de hand van vondsten uit Europa werd in korte tijd de weg van de Germanen naar de top van de macht van Christus geboorte tot de 5e eeuw vervolgd. De onderscheiding van de tentoonstelling en de ontwerpers van neo.studio Berlijn met de internationaal gerenommeerde »red dot communication design award« completeerde het succes. De bijzondere tentoonstelling maakte deel uit van een groots opgezet tentoonstellingsproject »IMPERIUM CONFLICT MYTHUS. 2000 jaar Varusslag«, dat in samenwerking met het Romeins Museum van het Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Haltern en het Lippische Landesmuseum in Detmold werd gerealiseerd.

2000 jaar Varusslag – De tekens blijven

Het begin van »2000 jaar Varusslag« was de actie VELDTEKENS TOT VREDESTEKENS. Meer dan 10.000 burgers uit het Land van Osnabrück hebben 2000 vredestekens in veel vormgevende acties heel individueel tot uitdrukking gebracht. De 2000 vredessymbolen, die in uiterlijk opzicht kunstzinnig door de Romeinse veldtekens werden geïnspireerd, luisterden in januari het museumspark in Kalkriese op.

Als »ambassadeurs van de vrede« trokken de vredestekens daarna verder en zijn sindsdien in het hele Land van Osnabrück te vinden. Ook voor het Europese parlement in Straatsburg en de Duitse Bondsdag in Berlin konden 27 vredenstekens, die symbolisch voor elk land van de Europese Unie staan, hun vredige boodschap uitzenden.

Ook 2001 jaar na de Varusslag wordt de reis van de vredessymbolen voortgezet. Onder de titel »de vrede gegroeid?!« zullen 194 vredessymbolen met vredescitaten uit de 193 landen van de Verenigde Naties alsmede het Vaticaan gedurende de »Landesgartenschau« in Bad Essen hun vreedzame boodschap uitzenden.

Het ontwerp voor de moderne vredestekens heeft de kunstenaar Volker Johannes Trieb uit Osnabrück gemaakt.