Lettergrootte

De wal

Een strategisch bouwwerk voor het afweren van de Romeinen

De wal is één van de belangrijkste bevindingen die bij de archeologische opgravingen te voorschijn kwamen. Hij verloopt aan de voet van de Kalkrieser Berg voorbij en volgt de lijn van het terrein.

Er zij veel aanwijzingen dat de Germanen hem niet al te lang voor de aankomst van de Romeinse soldaten met graszoden oprichtten. In de wal vond men sporen van houten palen. Ze steunen echter een borstwering van een vlechtwerk van takken.

Men kan zich goed voorstellen dat de wal met graszoden en op de kroon een palisade van takken tussen het moeras en bos nauwelijks opviel. Ondanks diende hij als een goede gezichtsbescherming die de wachtende Germaanse aanvallers voor de blikken van de niets vermoedende oprukkende Romeinse soldaten perfect verborgen. Ze hadden een strategisch voordeel.

Een probleem voor de Germanen was bovendien het van de Kalkrieser Berg naar beneden stromende water dat zich in veel kleine stroompjes zijn weg naar het moeras zocht. Om de onderspoeling en een doorweken van de wal te verhinderen, legden de Germanen aan de achterkant aan de voet van de wal smalle slootjes aan waardoor het water aan beide kanten van de wal kon worden afgeleid. Sporen van deze slootjes waren bij de opgraving duidelijk te herkennen.

Op het parkeerterrein is het verloop van de wal gemarkeerd. Deelgebieden die door opgravingen diepgaand werden onderzocht, zijn met de dicht bijelkaar staande metalen staven, de zogenaamde stelen, gekenmerkt. Het nog niet opgegraven deel, maar door het booronderzoek nagewezen verloop van de wal wordt door verder uit elkaar staande staven gemarkeerd. In het landschapsgedeelte is bovendien een deel van de wal nagebouwd. Hier werd ook van één de poorten nagebouwd waardoor de Germanen plotseling konden uitbreken.