Font size

Romeinen

Tiberius

Tiberius werd op 16 november 42 v. Chr. geboren. Zijn moeder Livia Drusilla trouwde in 38 v. Chr. in een tweede huwelijk met Octavianus waardoor de latere keizer Augustus stiefvader van Tiberius werd. Octavianus zorgde ervoor dat hij een excellente en uitvoerige opleiding kreeg en voerde hem in de politiek in. Tiberius doorliep de verschillende ambten van een militaire loopbaan. In 13 v. Chr. bekleedde hij - samen met Publius Quintilius Varus – voor het eerst het ambt van consul.

Tiberius werd door keizer Augustus ter beveiliging van de Donaugrens meerdere keren naar de noordoostelijke provincies gestuurd. In 8 v. Chr. begaf hij zich naar het noorden en onderwierp daar de tussen Rijn en Elbe gevestigde Germanen. Hij liet ongeveer 40.000 Sugambriers en Sueben aan de Rijn verhuizen.

Na de dood van de als opvolger beschouwde Agrippa-zonen Caius en Lucius werd Tiberius door zijn stiefvader geadopteerd. Tegelijk moest hij op zijn aanwijzing Germanicus adopteren, alhoewel hij een lijfelijke zoon had. Er volgden verdere succesvolle militaire gevechten in Germanië. Tiberius drong tot aan de Elbe en de Wezer voor.

Het conflict met het rijk van de Marcomannen onder Marbod in Bohemen en het uitbreken van de Pannonische opstand dwong Tiberius tot ingrijpen. Hij doelde op het sluiten van vrede met Marbod. De Pannonische opstand kon onder grote inspanningen met 15 legioenen worden neergeslagen. Na de nederlaag van Varus in 9 n. Chr. kreeg hij evenwel opnieuw het commando aan de Rijn. Hij begaf zich in het volgende jaar samen met Germanicus opnieuw naar Germanië waar het na een periode van één jaar opnieuw tot gevechtshandelingen kwam. In 12 n. Chr. werd Tiberius de viering zijn Pannonische overwinning toegestaan.

In 14 n. Chr. was Tiberius keizer Augustus eerst bij de uitvoering van een census, een volkstelling, behulpzaam en maakte zich dan op om naar Illyricum te gaan toen hij het nieuws van de dood van keizer hoorde. Op 19 augustus 14 n. Chr. werd Tiberius Romeins keizer.