Font size

Het Romeinse leger

Het Romeinse leger

Legioenen, ala en cohorten

Het Romeinse leger was een complex geheel dat uit veel ondereenheden bestond die in de loop van de geschiedenis meervoudig werden geherstructureerd en gereformeerd. Al onder Augustus maakten bijvoorbeeld Germaanse eenheden rechtstreeks deel uit van het Romeinse leger terwijl ze ten tijde van Caesar onafhankelijke en zelfstandige gevechtseenheden van de verbonden volksgroepen vormden.

De hierna beschreven militaire eenheden belichtten elk de periode van Augustus die voor de gebeurtenissen rond de Varusslag van groot belang was. Beschreven worden de verschillende soorten van eenheden die ook met Varus in Germanië waren gestationeerd en in de beschrijvingen herhaaldelijk worden genoemd.

Afdelingen en uitrusting