Lettergrootte

Romeinen

Germanicus

Germanicus werd op 24 mei 15 v. Chr. als kleinzoon van de tweede vrouw van Augustus, Livia, en als achterneef van de keizer zelf geboren. Om de erfopvolging zeker te stellen werd hij in 4 n. Chr., op wens van Augustus door Tiberius, de stiefzoon door de keizer, geadopteerd. Met het gelijke doel voor ogen liet Augustus gelijktijdig zijn kleindochter Vipsania Agrippina met Germanicus trouwen.

Germanicus koos voor de militaire amtelijke loopbaan. Hij begleidde Tiberius naar Germanië en bracht enige tijd door met het neerslaan van opstanden in Pannonië en Dalmatië.

Aan het begin van 15 n. Chr. vertrokken Germanicus van Mainz, Ceacina Severus van Xanten uit naar Germanië. Germanicus onderwierp het gebied van de Chatten en bevrijdde de vorst van de Cherusken Segestes van de belegering door zijn schoonzoon Arminius. Dan keerde hij naar Mainz terug, begeleid door Segestes en zijn tegenstribbelende dochter, de vrouw van Arminius. Vanuit Mainz vervoerde hij de legioenen per schip aan de Eems en dan verder naar de plaats van de Varus-nederlaag. Weliswaar kon hij de gebeenten van de in 9 n. Chr. gevallen legionairs begraven. De terugtocht aan de Rijn gelukte echter alleen met grote moeite en met hoge verliezen omdat de Germanen opnieuw aanvielen. Na de bouw van een transportvloot keerde Germanicus nog eenmaal in het zwaar bevochten gebied terug en het kwam in de omgeving van de Wezer tot een verdere veldslag met zware verliezen. Gedurende de terugtocht namen de verliezen door de herfststormen verder toe. Desondanks kon Germanicus twee Legioensadelaars van de Varus-legioenen heroveren. In 16 n. Chr. werd hij door keizer Tiberius die verdere acties in het gebied van de Germanen als zinloos beschouwde, terug geroepen.

Op 26 mei 17 n. Chr. vierde Germanicus in Rome een overwinning. Voor deze gelegenheid werden, naast vele anderen gevangenen, talrijke Cherusken meegevoerd, onder andere Thusnelda, de vrouw van Arminius, met haar kleine zoon Thumelicus en haar broer Segimuntos. Rome goed gezinde Cherusken bevonden zich daarentegen onder de gasten van het spectakel, zo ook de vader van Thusnelda en Segimuntos, Segestes.