Lettergrootte

Romeinen

Augustus

Op 23 september 63 v. Chr. werd Octavianus als zoon van een nicht van de Romeinse keizer Caersar geboren. Caesar steunde zijn achterneef, maakte hem de weg voor een ambtelijke loopbaan vrij en adopteerde hem uiteindelijk. Nadat hij in 44 v. Chr. werd vermoord, nam Augustus zijn plaats in, hij nam talrijke militaire taken over en zette zich toenemend tegen zijn concurrenten en tegenstanders op het politieke toneel door.

Sinds 27 v. Chr. tot zijn dood in 14 n. Chr. was Octavianus Romeins keizer en nam bij het begin van zijn heerschappij de naam Augustus aan. In de poging zijn opvolging zeker te stellen, adopteert hij de zonen van Agrippa, Caius Caesar en Lucius Caesar. Beide stierven met zekerheid kort na elkaar bij militaire gevechten in het begin van de 1e eeuw n. Chr. Daarom adopteerde hij wat later zijn stiefzoon Tiberius. Deze had hij vantevoren al - eveneens uit politieke overwegingen - zijn dochter Julia tot vrouw gegeven.

Augustus zorgde aan het begin van zijn loopbaan voor de consolidatie van de provincies in het zuiden en oosten. In de decennia’s voor en na het begin van de christelijke jaartelling vereisten daarentegen de noordlijke en noordoostlijke grenzen van het Imperium Romanum zijn hele aandacht. Naast de beveiliging en de versterking van de grenzen met militaire posten drongen zijn generaals verder naar noorden voor; Drusus kwam tot aan de Elbe. Menige Germaanse stam werd onderworpen, andere sloten met de Romeinen een verbond. Na aanvankelijke successen van Tiberius in Germanië komt het in 9 n. Chr. tot de nederlaag van stadhouder Publius Quintilius Varus samen met drie legioenen, drie ruiterijeenheden en zes cohorten alsmede de bijbehorende tros. Dit verlies moet Augustus zwaar hebben geschokt, op de dag van de jaarlijkse herdenking van deze afschuwelijke dag rouwde hij zoals de geschiedkundige Florus beschrijft. Hij stierf plotseling in 14 n. Chr., nog voordat de verdere pogingen van Germanicus, Germanië te onderwerpen, als weinig veelbelovend werden gestaakt en deze uit Germanië werd teruggeroepen.