Lettergrootte

Antieke schrijvers over het thema Varusslag

Velleius Paterculus

De Romeinse geschiedschrijver (Caius) Velleius Paterculus werd omstreeks in 20 / 19 v. Chr. geboren. Hij stamde uit een familie van ridders en doorliep in het kader van zijn militaire loopbaan talrijke ambten. In de jaren 1-4 n. Chr. begleidde hij Caius Iulius Caesar naar de Oriënt bij de Parthern. Aansluitend nam hij tot 9 n. Chr. deel aan de veldtochten van Tiberius in Pannonië en van 9-11 n. Chr. in Germanië alsmede aan de triomftocht van Tibierius in 12 n. Chr. in Rome. Een laatste aanwijzing op zijn biografie levert de opdracht van zijn werk dat in 30 n. Chr. of kort daarvoor kan worden gedateerd. Zijn sterfjaar is niet bekend.

»Historia Romana« – »Romeinse geschiedenis« wordt het door Velleius geschreven geschiedkundige werk gewoonlijk genoemd, de antieke naam is onbekend. Het is in twee delen onderverdeeld. Voor de schildering van de afgelopen perioden maakte hij gebruik van de werken van andere auteurs, terwijl hij de periode van de veldtochten van Tiberius als tijdgenoot beschreef. Zijn geschiedeniswerk is de enige bewaard gebleven beschrijving uit de tijd van Augustus en van Tiberius uit de gezichtshoek van een tijdgenoot.