Lettergrootte

Antieke schrijvers over het thema Varusslag

Tacitus

Publius Cornelius Tacitus werd omstreeks 55 n. Chr. als zoon van een vooraanstaande familie geboren. Hij doorliep in Rome onder meerdere keizers een militaire ambtelijke loopbaan. In 78 n. Chr. trouwde hij met de dochter van Iulius Agricola, de veroveraar van Brittannië waarover hij later een biografie schreef. Ten tijde van keizer Trajanus was hij bestuurder van de provincie Asia. Zijn preciese sterfjaar, vermoedelijk omstreeks 116 / 120 n. Chr., is onbekend.

Naast de »Germania«, een beschrijving van het land en de daar levende mensen en verdere kleinere geschriften schreef hij de »Historiae« (dat betekent »geschiedenis[sen]«) en de »annalen« (in het Nederlands »jaarboeken«) als zijn belangrijkste werk.

»Annales ab excessu divi Augusti« – »jaarboeken van de dood van de vergoddelijkte [keizer] Augustus« luidde één van zijn belangrijkste werken met de volledige titel. Daarin schildert Tacitus – zijn principe volgend »sine ira et studio« (dat betekent »zonder toorn en ijver«, dus zoveel mogelijk objectief; Annalen 1,1,3) – de gebeurtenissen van de jaren 14-68 in streng chronologischex volgorde. Helaas zijn er vandaag enkele delen verloren gegaan.

Door zijn pregnante stijl en zijn vasthouden aan de demoralische codex van de aristocratie van de senatoren is Tacitus één van de belangrijkste overleveringen betreffende de Romeinse geschiedenis, ook als zijn beoordeling van individuele persoonlijkheden, zo als bijvoorbeeld keizer Tiberius, noch objectief noch juist uitvielen.