Lettergrootte

Antieke schrijvers over het thema Varusslag

Sueton

Caius Suetonius Tranquillus werd omstreeks 70 n. Chr. vermoedelijk in Noordafrika geboren. Hij behoorde tot de Romeinse ridderstand, werkte in het begin als advocaat en kwam uiteindelijk door bemiddeling van zijn vriend Plinius de Jongere naar Rome. Daar trat hij in keizerlijke dienst en bekleedde uiteindelijk het invloedrijke ambt van keizerlijk secretaris (»ab epistulis«) aan het hof van Hadrianus. In het jaar 121 n. Chr. werd hij ontslagen en leefde nog onbepaalde tijd als privégeleerde in Rome.

»De vita Caesarum« – »over het leven van de keizer« heette zijn bewaard gebleven hoofdwerk waarin hij het leven van de twaalf Romeinse keizers van Caius Iulius Caesar tot en met Domitianus beschrijft. Daarbij paste hij een vast schema toe waaraan hij historische feiten desnoods ondergeschikt maakte. Het doel van zijn geschriften was de ontspanning van de lezer, vooral met anecdotes, dus niet het werk van een nauwkeurige geschiedschrijver.

Van zijn overige geschriften ging veel verloren. Alleen het hoofdstuk over de dichters Terenz en Horaz uit zijn boek »over beroemde mannen« (»De viri illustribus«) zijn bewaard gebleven.