Lettergrootte

Antieke schrijvers over het thema Varusslag

Strabon

Strabon werd waarschijnlijk in de winter 64 / 63 v. Chr. in Amaseia, in Kleinasië geboren en stamde uit een vooraanstaande familie die vriendschappelijke contacten met het Pontische Koningshuis onderhield. Door verschillende bekende wijsgeren opgeleid kwam hij via Egypte en Griekenland naar Rome. Daar schreef hij een geschiedeniswerk en een geografie in het Grieks. Zoals gewoond gebruikte hij hiervoor al bestaande bronnen en zelden ooggetuigen. Zijn droge en nuchtere stijl stemde overeen met de geest van die tijd. Zijn preciese sterfjaar omstreeks 23 n. Chr. is onbekend.

»Geographiká Hypomnémata« – »geografische verhandelingen« of »aardgeschiedenis« heet het al in de klassieke Oudheid vaak geciteerde en gaarne verder gebruikte werk dat in tegenstelling tot veel andere geschriften van Strabon behouden is gebleven. De kwaliteit hangt af van de verschillende geaardheid van het door Strabon gebruikte basismateriaal.