Lettergrootte

Antieke schrijvers over het thema Varusslag

Cassius Dio

Geboren omstreeks 150 n. Chr., bekleedde Cassius Dio Cocceianus in zijn geboortestad Nikaia in Bithynië (Kleinazië) hoge openbare ambten zoals eertijds al zijn vader. Hij doorliep de klassieke Romeinse ambtelijke loopbaan en werd bestuurder van de provincies Africa, Dalmatië en Bovenpannonië. Door zijn nauwgezetheid tegenover de soldaten leverde dat hem de woede van de Praetorianers op zodat hij zijn tweede consulaat als collega van keizer Severus Alexander alleen buiten de stad Rome kon aanvaarden. Daarna keerde hij naar Bithynië terug en stierf vermoedelijk tegen 235 n. Chr.

»Romaïkè Historía« – van de in het Grieks geschreven »Romeinse geschiedenis« in 80 delen is slechts een deel behouden gebleven. Het werk was in de vorm van een jaarboek in decennia’s ingedeeld. Hij vermeldt namelijk de door hem gebruikte oudere auteurs, onder andere Polybios en Livius. Bijzondere waarde heeft zijn uitvoerige beschrijving van de tijd volgens Marc Aurel die hij in actieve keizerlijke dienst met zijn eigen opgedane ervaringen beschrijft. Niet in het laatst vanwege zijn contemporaine perspectief is Cassius Dio één van de belangrijkste bronnen voor de Romeinse geschiedenis.