Lettergrootte

Antieke bronnen

Bronnen

Alle beschrijvingen en gegevens over de Varusslag en zijn gevolgen laten de gebeurtenissen vanuit Romeins perspectief vervolgen. Beschrijvingen met de Germaanse visie op de dingen ontbreken omdat de Germanen zelf geen schriftelijke overleveringen hebben achtergelaten. Dit feit zou eigenlijk bij het lezen van de antieke bronnen steeds bedacht moeten worden. Zelfs Tacitus die objectiviteit als het hoogste doel voor het schrijven in zijn vaandel had geschreven – »sine ira et studio«, dus »zonder toorn en geestdrift« –, schreef niet zonder toeneiging en afwijzing. Bovendien is te bedenken dat – behalve Strabo en Velleius Paterculus – geen enkele geschiedkundige die de Varusslag als tijdgenoot heeft meegemaakt. Veel verslagen uit de tweede hand maakten gebruik van oudere beschrijvingen met een verschillende en een niet meer te controleren kwaliteit.

Antieke schrijvers over het thema Varusslag