Font size

Rondleidingen voor schoolklassen

Boekingen: Tel. 00 49 (0)54 68 92 04-200
Zendt u ons uw wenzen voor een datum steeds aan fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de.

Kalkriese ... totaal

Deze rondleiding geeft een overzicht over de Varusslag en over het archeologisch onderzoek in Kalkriese. Hieronder vallen een historische inleiding, het bezoek van de tentoonstelling, het beklimmen van de toren en de toelichting over het landschap. Naar wens kan men ook het thema »receptiegeschiedenis« als zwaartepunt worden gekozen.
De klassen 5-6 van de lagere school en de klassen 1-6 van het voortgezet onderwijs
Indoor programma
Duur 90 minuten
Kosten 6,00 € per scholier

Kalkriese: op de sporen van Romeinen en Germanen

Aan de hand van de huidige onderzoeksresultaten worden de uitrusting, bewapening, techniek en gevechtsstrategiën van de Romeinen en Germanen voorgesteld. In een praktische oefening leren de scholieren de militaire sterke en zwakke punten van beide zijden kennen en onderzoeken de strategische betekenis van het wallensysteem. Het bezoek van de tentoonstelling wordt met een rondleiding afgerond.
De klassen 5-6 van de lagere school en de 1e klas van het voortgezet onderwijs
Outdoor programma
Duur 90 minuten
Kosten 6,00 € per scholier

Archeologie voor kinderen

Aan de hand van het voorbeeld van de opgravingen wordt het werk van een archeologisch team voorgesteld. Aansluitend voeren de kinderen stap voor stap een »eigen kleine opgraving« door.
De klassen 1-4
Indoor programma
Duur 90 minuten
Kosten 6,00 € per scholier

Niet alleen veldslagen en oorlogen

Het leven van de Romeinen en Germanen 2000 jaar geleden
In het middelpunt staat het leven van alledag van de Romeinen en Germanen. Hoe hebben ze gewoond? Hoe waren ze aangekleed? Wat hebben ze gespeeld? - Zo luiden de vragen, die we gemeenschappelijk zullen beantwoorden. Meedoen en aanraken zijn uitdrukkelijk toegestaan.
De klassen 5-6 van de lagere school en de 1e klas van het voortgezet onderwijs
Indoor programma
Duur 90 minuten
Kosten 6,00 € per scholier

Geschiedenis vertellen - geschiedenis beleven

Een geschiedenis en een geheimzinnige »schatkist« begleiden de kinderen op een reis door het verleden. Samen met Sigurd en Laetitia beleven zij, hoe de Romeinen en Germanen 2000 jaar geleden leefden en hoe het tot de Varusslag kon komen.
De klassen 1-6
Indoor Programma
Duur 90 minuten
Kosten 6,00 € per scholier

Mascotten uit Kalkriese

Geluk viel ook 2000 jaar geleden niet uit de hemel. De Germanen hadden mascotten van gewei. In dit programma leert iedere scholier de omgang met gewei en ze kunnen zelf met ambachtstechnieken van de klassieke oudheid een mascotte maken.
De klassen 5-6 van de lagere school en de klassen1-6 van het voortgezet onderwijs
Duur 90 minuten
Kosten 7,00 € per scholier

Koken net als de Romeinen of de Germanen

Romeins:
»Eten en drinken houdt lijf en ziel tezamen« - dat zeiden vroeger al de oude Grieken, maar ook de Romeinen waren levensgenieters. Na een inleiding over de geheimen van de Romeinse keuken begint de toebereiding. Gekocht en gegeten wordt aan de open stookplaats.
De klassen 5-6 van de lagere school en de klassen1-6 van het voortgezet onderwijs
Outdoor pragramma
Puls – de dagelijkse graanbrij van de Romeinse legionairs - smaakt beter als hij er uitziet.
Kosten 6,00 € per scholier om te proberen
7,00 € per scholier (eten zoveel je wilt)
Fricassee - origineel en lekker toebereid varkensvlees met kruiden en abrikosen.
Kosten 8,00 € per scholier om te proberen
9,00 € per scholier (eten zoveel je wilt)
Duur steeds 2 - 2,5 uur

Germaans:
De Germanen staan in de geschiedenis niet als fijnproevers bekend. Waarom eigenlijk niet? Wat werd 2000 jaar gelden bij de Germanen gegeten? Welke levensmiddelen waren er toen en hoe bereidde men het toe? Gekocht en gegeten wordt aan de open stookplaats.
dinkelsoep - een voedzame, romige groentensoep met graan.
Kosten 8,00 € per scholier om te proberen
9,00 € per scholier (eten zoveel je wilt)
Hirsebrij – ook de Germanen wilden wel eens wat zoets zoals deze gierstbrij met honing en vruchten.
Kosten 6,00 € per scholier om te proberen
7,00 € per scholier (eten zoveel je wilt)
Duur steeds 2 - 2,5 uur

Een vurige belevenis

2000 jaar geleden waren er noch aanstekers noch lucifers. Vuur had men in ieder geval nodig. Waar kwam het vandaan? Een experiment om mee te doen.
De klassen 5-6 van de lagere school en de klassen 1-6 van het voortgezet onderwijs
Duur 90 minuten
Kosten 7,00 € per scholier

Bewegen op sporen van de Romeinen

De museumspedagogische programmas »Kalkriese: op de sporen van Romeinen en Germanen« en »Archeologie voor kinderen« kunnen gecombineerd worden met een bewegend belevenis. Aansluitend aan het juist geleerde historische weten leren jonge mensen in een avontuurlijke bewegingsparcours het betekenis van individueel sterkte en zwakte. Zijn niet kracht, uithoudingsvermogen, vastberadenheid en moed vandaag zo belangrijk als in de antieke oudheid?
Onder leiding van pedagogen beleven de scholieren spelend in de »low-rope-tuin« hun eigen capaciteiten. De oudere kinderen verdiepen bijvoorbeeld hun balance, zelfbewustzijn en zekerheid als basis van hun goede contactuele eigenschappen en sociale competentie. Voor de jongere kinderen neemt het avontuur beweging de betekenis van teamwork op, die ze daarvoor al in en nagestelde kleine opgraving geleerd hebben.
Bewegen op sporen van Romeinen - dat is ook: lopen, balance, springen, hangelen, glijden, swingen, kracht proefen en vreugde aan het leven.
De klassen 1-4 of 5-6 van de lagere school en de 1e klas van het voortgezet onderwijs
Outdoor programma
Duur 90 minuten museumspedagogisch programma plus 60 minuten bewegingsparcours
Kosten 10,00 € per scholier

De sporenzoeker of de Undercover agent – het spel in het terrein voor kinderen

Zonder rondleiding. Het terreinspel is geschikt voor de aanvulling of het dieper ingaan op een programma. Alleen of in kleine groepen verkennen de scholieren het park. Hoe is het de Germanen gelukt de Romeinen te verslaan? - Zo luidt de centrale vraag.
Outdoor programma
De klassen 4-6
Duur ca. 45-60 minuten
Kosten 1,00 € per speluitrusting

Aanbieding

Het »Gasthaus Varusschlacht« biedt voor schoolklassen, kinderen- en jeugdgroepen maaltijden aan voor het dagje uit op de sporen van Romeinen en Germanen:
Speciale menus voor kinderen of een snack volgend Romeinse recepten voor de kleine honger in het Botanicum.
Informatie en aanmelden >>> Tel: +49 5468 9396-0

De prijs van de rondleiding is in de entreeprijs inbegrepen.
Rondleidingen mogen echter alleen door het museumpersoneel worden doorgevoerd.
Ondertussen ligt de toezichtsplicht bij het begeleidend personeel.

 

Führungen

 

Kalkriese: Auf den Spuren von Römern und Germanen

Anhand aktueller Forschungsergebnisse werden Ausstattung, Bewaffnung, Technik und Kampfstrategien der Römer und Germanen vorgestellt. In praktischen Übungen lernen die Schüler die militärischen Stärken und Schwächen beider Seiten kennen und untersuchen die strategische Bedeutung der Wallanlage. Der Besuch der Dauerausstellung rundet die Führung ab.

Jahrgangsstufen 4 bis 7, Outdoor-Programm
Dauer   >> 90 Minuten
Kosten >> 6,00 € pro Schüler*


Nicht nur Schlachten und Kriege – das Leben der Römer und Germanen vor 2000 Jahren

Im Mittelpunkt stehen Leben und Alltag der Römer und Germanen. Wie haben sie gewohnt? Wie waren sie bekleidet? Was haben sie gespielt? – so lauten die Fragen, die wir ge- meinsam beantworten werden. Mitmachen und Anfassen sind ausdrücklich erwünscht.

Jahrgangsstufen 1 bis 13, Indoor-Programm
Dauer   >> 90 Minuten
Kosten >> 6,00 € pro Schüler*

 

Kalkriese … total

Diese Führung bietet einen Überblick zur Varusschlacht und zu den archäologischen Forschungen in Kalkriese. Sie umfasst eine historische Einführung, den Besuch der neuen Daueraus- stellung sowie vom Turm aus die Erläuterung der Landschaft und des Parkkonzeptes.

Auf Wunsch kann auch das Thema Rezeptionsgeschichte als Schwerpunkt gewählt werden.

Jahrgangsstufen 5 bis 13, Indoor-Programm
Dauer   >> 90 Minuten
Kosten >> 6,00 € pro Schüler*

 

*Alle Führungspreise verstehen sich inklusive Eintritt. Führungen dürfen nur vom Museumspersonal durchgeführt werden. Währenddessen liegt die Aufsichtspflicht bei den Begleitpersonen.

 

Mitmach-Programme

 

Glücksbringer aus Kalkriese

Glück fiel auch vor 2000 Jahren nicht vom Himmel. Die Germanen hatten Glücksbringer aus Geweih. In diesem Programm erlernt jeder Schüler den Umgang mit Geweih und fertigt sich mit Handwerkstechniken der Antike einen Glücksbringer an.
Jahrgangsstufen 5–13, Indoor-Programm
Dauer 90 Minuten
Kosten 7,00 € pro Schüler inkl. Material

Geschichten erzählen – Geschichte erleben

Eine Geschichte und eine geheimnisvolle »Schatztruhe« begleiten die Kinder auf eine Reise in die Vergangenheit. Gemeinsam mit Sigurd und Laetitia erleben sie, wie Römer und Germanen vor 2000 Jahren lebten und wie es zur Varusschlacht kommen konnte.
Jahrgangsstufe 1–4, Indoor-Programm
Dauer 90 Minuten
Kosten 6,00 € pro Schüler

Ein feuriges Erlebnis

Vor 2000 Jahren gab es weder Feuerzeug noch Streichhölzer. Feuer brauchte man aber trotzdem. Woher kam es? Ein Experiment zum Mitmachen.
Jahrgangstufen 5–13, Outdoor-Programm
Dauer 90 Minuten
Kosten 7,00 € pro Schüler inkl. Material 

GrabungsCamp Kalkriese - mit der Schaufel auf Entdeckung!

Sensationsfunde und aufsehenerregende Artefakte aus der Antike - der Boden in Kalkriese ist für manche Überraschung gut. Doch wie arbeiten Archäologen? Wie kommen Funde und Befunde aus dem Boden? Und wie kommt man ihnen überhaupt auf die Spur?

Alle Informationen zu unseren Programmen im GrabungsCamp Kalkriese finden Sie hier!

Mahlzeiten an der Feuerstelle

Römische Mahlzeiten:
»Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen« – das sagten einst die alten Griechen, aber auch die Römer waren keine Kostverächter. Nach einer Einführung in die Geheimnisse der römischen Küche geht es an die Zubereitung. Gekocht und gegessen wird an der offenen Feuerstelle.
Jahrgangsstufen 5–13, Outdoor-Programm
Dauer jeweils 2–2,5 Stunden
Puls – der tägliche Getreidebrei der römische Legionäre – schmeckt besser als er aussieht.
Kosten 6,00 € pro Schüler zum Probieren
7,00 € pro Schüler zum Sattessen
Frikassee – originell und lecker zubereitetes Schweinefleisch mit Kräutern und Aprikosen.
Kosten 8,00 € pro Schüler zum Probieren
9,00 € pro Schüler zum Sattessen

Germanische Mahlzeiten:
Die Germanen gingen nicht als Feinschmecker in die Geschichte ein. Wieso eigentlich nicht? Was wurde vor 2000 Jahren bei den Germanen gegessen? Welche Nahrungsmittel gab es und wie bereitete man sie zu? Gekocht und gegessen wird an der offenen Feuerstelle.
Jahrgangsstufen 5–13, Outdoor-Programm
Dauer jeweils 2–2,5 Stunden
Dinkelsuppe – eine nahrhafte, sahnige Gemüsesuppe mit Getreide.
Kosten 8,00 € pro Schüler zum Probieren
9,00 € pro Schüler zum Sattessen
Hirsebrei – auch Germanen mochten mal was Süßes, wie diesen Hirsebrei mit Honig und Früchten.
Kosten 6,00 € pro Schüler zum Probieren
7,00 € pro Schüler zum Sattessen 

Archäologie für Kinder

Am Beispiel unserer Ausgrabungen wird die Arbeit eines archäologischen Teams vorgestellt. Anschließend führen die Kinder Schritt für Schritt eine »eigene kleine Ausgrabung« durch.
Jahrgangsstufen 1–4, Indoor-Programm
Dauer 90 Minuten
Kosten 6,00 € pro Schüler 

Aktiv auf den Spuren der Geschichte – Die Parkrallyes

Es gibt viele Möglichkeiten den 24 h großen Museumspark zu erkunden: Bei einem Spaziergang, in einer Führung oder mit einer Rallye. Insbesondere für Kinder und Jugendliche werden die Themen spielerisch aufbereitet – mit viel Spaß und Bewegung.

Der Spurensucher – das Geländespiel für Kinder

Das Geländespiel eignet sich zur Ergänzung oder Vertiefung eines Programms. Allein oder in kleinen Gruppen erkunden die Schüler den Park. Wie gelang es den Germanen, die Römer zu schlagen? So lautet die zentrale Frage.
Jahrgangsstufen 3–7, Outdoor-Programm
Dauer ca. 45–60 Minuten
Kosten 1,00 € pro Spielausstattung

UNDERCOVER-Rallye im Museumspark – Mr. Reagan Wurmsky packt aus

Die UNDERCOVER-Rallye bietet sich wie das Programm »Der Spurensucher« zur Ergänzung oder Vertiefung eines museumspädagogischen Angebotes an. Zusammen mit dem Informanten Mr. Reagan Wurmsky erforschen die Teilnehmer den Boden und erkunden die faszinierende Welt unter ihren Füßen.
Jahrgangsstufen 3–7, Outdoor-Programm
Dauer ca. 45–60 Minuten
Kosten 1,00 € pro Teilnehmer

 

Alle Führungspreise verstehen sich inklusive Eintritt. Führungen dürfen nur vom Museumspersonal durchgeführt werden. Währenddessen liegt die Aufsichtspflicht bei den Begleitpersonen.

 

Zeitsprung - Von der Schulbank ins Römerlager

 

Eintauchen in die Welt vor 2000 Jahren im Römerlager in Kalkriese.
Bei dem neuen museumspädagogischen Programm haben Schulklassen die Möglichkeit, im Museumspark zu übernachten. Im eigens aufgebauten Legionärszelt geht es für die Schülerinnen und Schüler einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf eine Reise in die Vergangenheit. Im Mittelpunkt des 24-stündigen Programms steht das Lagerleben. Gemeinsam geht es auf die Spuren der Römer und Germanen. Bewährte museumspädagogische Programme zur Varusschlacht sind in den Tagesablauf integriert.
Jahrgangsstufen 5 und 6, Outdoor-Programm
Dauer 24 Stunden Zeltlager + 60 Minuten Bewegungsparcours
Kosten 50,00 € pro Schüler

 

Seit 2011 unterstützt die Osnabrücker Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Museumspädagogik im Rahmen des Projekts »Museum macht Schule«. Getreu dem Stiftungsmotto »Bildung fördern – alle mitnehmen« soll die Kooperation möglichst vielen Schülern die Teilnahme an den vielfältigen pädagogischen Angeboten in Kalkriese ermöglichen . Dazu wurden in den letzten Jahren  zahlreiche Schulpartnerschaften ins Leben gerufen. Die Bohnenkamp-Stiftung fördert auch aktuell weitere museumspädagogische Projekte in Museum und Park Kalkriese.

Gestärkt durch den Museumstag - Mittagsimbiss für Schulklassen

>> Download Schulklassenangebot Gasthaus